تاریخ و جامعه

موضوع مطالعه تاریخ و جامعه‌شناسی، شناختِ جوامع انسانی است. مورخان برای رسیدن به هدف تاریخ که بهینه‌سازی زندگی انسان‌ها است، در تحلیل وقایع تاریخی از نظریات جامعه‌شناسان استفاده و زمینه‌های روند تغییر، تحول، تکامل و پیش‌رفت‌های یک جامعه را مطالعه می‌کنند و مورد تحقیق قرار می‌دهند و انسان‌ها را در تسلط بر جامعه و سرنوشتشان تواناتر می‌سازند.

برای جستجو اینتر را فشار دهید

انقلابیون کوبا – بخش ۳ انقلابیون کوبا – بخش ۲ انقلابیون کوبا – بخش ۱ انقلاب کوبا مرجع متفاوت