همسر خسرو گلسرخی می‌گوید او چریک نبود، پوپولیست بود.

عاطفه گرگین در مصاحبه با رادیو فردا گفته:

  • خسرو گلسرخی چریک نبود. پوپولیست بود.
  • مردم‌دوستی‌اش بیش از اندازه بود.
  • او حتی با اسلحه اسباب‌بازی هم مخالف بود.
  • ساواک بارها به من گفت ما اشتباه کردیم که گلسرخی را اعدام کردیم.
  • من چیز مذهبی از او ندیدم.
  • در اتاقش عکس آقای طالقانی، مائو، کارل مارکس و میرزا کوچک‌خان را داشت.

/تاریخ ایرانی