روانشناسی شایعه چیست؟ شایعه‌ها چگونه گسترش می‌یابند و مردم چرا به شایعه علاقه دارند؟ دانشمندان روانشناسی به این پرسش، پاسخ متفاوتی داده‌اند! مستند از پرل هاربر تا تهران تماشا کنید و برای دوستان خود هم بفرستید!