بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سوگند به سپیده‌دم و به شب‌هاى ده‌گانه و به جفت و تاق و به شب وقتى سپرى شود؛ آیا در این براى خردمند نیاز به سوگندى دیگر است؟