لطفا قبل از ارسال سفارش به نکات زیر توجه کنید:

  • هزینه تولید و ارسال NFT بر روی شبکه TON معادل ۲TON است.
  • برای خرید TON موردنیازتان می‌توانید از صرافی اوکی اکسچنج اقدام کنید.
  • بعد از ارسال ۲TON به آدرسی که در انتهای مطلب قرار گرفته، NFT تولیدی به همان نشانی ارسال خواهد شد.
  • فایل NFT غیرقابل ویرایش و یا حذف کامل است. لطفا در انتخاب فایل تصویر، نام و توضیحات NFT کاملا دقت کنید.
  • متن توضیحات NFT باید به زبان انگلیسی و حداکثر ۵۰۰ کاراکتر باشد.
  • در صورتی که امکان نگارش توضیحات به زبان انگلیسی ندارید؛ ما یک متن متناسب با NFT شما منتشر خواهیم کرد.
  • برای ارسال نام و متن توضیحات انگلیسی؛ از قسمت پبام در فرم زیر استفاده کنید.
  • درخواست NFT شما حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت روی نشانی ولت شما قابل مشاهده، انتقال و معامله است.

نشانی ما برای ارسال هزینه سفارش:

با استفاده از اسکنر Tonkeeper اسکن کنید و یا:

EQDV6O76AAWyzuGYKYrDZsdo۸t8mdfZk1_qkkVRzsimhTXfh

مشاهده نمونه NFTهای ما روی سایت getgems.io

مشاهده نمونه NFTهای ما روی سایت tonmarket.org