آرشیوها

انقلاب کوبا

جنبش۲۶ ژوئیه سازمانی بود که رهبری آن به عهده فیدل کاسترو بود و در سرنگونی فلوخنثیو باتیستا ثالدیوار دیکتاتور...

مرجع متفاوت

آشنایی با مرحوم دکتر محمد صادقی تهرانی

شهر ارواح اسپانیا

خشک‌سالی سال‌های اخیر در اسپانیا که به تخلیه بخش اعظم ذخایر آبی پشت سدی در این کشور در نزدیکی...

نسل‌کشی ارامنه آذربایجان

کشتار سومقاییت فاجعه‌ای بود که توسط شورشیان آذربایجانی بر ضد ارمنی‌های جمهوری آذربایجان ساکن شهر ساحلی سومقاییت در خلال...

برای جستجو اینتر را فشار دهید

انقلابیون کوبا – بخش ۳ انقلابیون کوبا – بخش ۲ انقلابیون کوبا – بخش ۱ انقلاب کوبا مرجع متفاوت